Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp

DAMtv - Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

Kim Tan

DAMtv - Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)
DAMtv - Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

Thêm Vào Playlist

MV Yêu Thích

LIKE để cập nhập MV mới nhất
(0/0)

Thông Tin MV

Lượt xem: 4.596

Yêu thích: 0

Điểm MV: 4.596

Ngày: 02/01/14

Tags MV

DAMtv

Báo MV Lỗi

Bình Luận Chia Sẻ Cảm Xúc

MV Liên Quan Hay

MV Khác của Kim Tan