Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp

Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc

I ♥ Music

Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc
Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc

Thêm Vào Playlist

MV Yêu Thích

LIKE để cập nhập MV mới nhất
(0/0)

Thông Tin MV

Lượt xem: 2.010

Yêu thích: 0

Điểm MV: 2.010

Ngày: 06/06/13

Tags MV

hài tục tĩu

Báo MV Lỗi

Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc

Xem toàn bô

Bình Luận Chia Sẻ Cảm Xúc

MV Liên Quan Hay

MV Khác của I ♥ Music