Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp

Hát Hay Hay Hát 55: Các Loại Gỗ (Phạm Trưởng & Akira Phan) [Fullshow]

I ♥ Music

Hát Hay Hay Hát 55: Các Loại Gỗ (Phạm Trưởng & Akira Phan) [Fullshow]
Hát Hay Hay Hát 55: Các Loại Gỗ (Phạm Trưởng & Akira Phan) [Fullshow]

Thêm Vào Playlist

MV Yêu Thích

LIKE để cập nhập MV mới nhất
(0/0)

Thông Tin MV

Lượt xem: 408

Yêu thích: 0

Điểm MV: 408

Ngày: 21/12/14

Tags MV

Hát Hay Hay Hát

Báo MV Lỗi

Hát Hay Hay Hát 55: Các Loại Gỗ (Phạm Trưởng & Akira Phan) [Fullshow]

Xem toàn bô

Bình Luận Chia Sẻ Cảm Xúc

MV Liên Quan Hay

MV Khác của I ♥ Music