Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

kid1412

:D https://www.facebook.com/bipxinh.trangmy?fref=ufi đây nè :P

19 tháng 06 năm 2014 · 0

kid1412

hế lồ

09 tháng 02 năm 2014 · 0

Tín Tàn Tạ

3 :v

10 tháng 07 năm 2013 · 0

kid1412

2

22 tháng 06 năm 2013 · 1

FAN của Tín Tàn Tạ

Tín Tàn Tạ chưa có fan