Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

kid1412

có nhiều bài hay ấy :3

08 tháng 07 năm 2013 · 0

kid1412

2 siro :3 những Mv bất hủ

07 tháng 07 năm 2013 · 0

I ♥ Music

Xin lỗi bạn những MV của bạn sẽ không được duyệt vì không theo quy định của MVHD.Những Mv được duyệt Là những MV 720p Trở lên .Cám ơn bạn

25 tháng 06 năm 2013 · 0

FAN của Lùn Siro

Đoàn Thiếu Gia