Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

Phạm Tuấn Anh

có phải Dũng trung k nhỉ....

09 tháng 10 năm 2013 · 0

Nguyễn Hữu Dũng

nản,,,, đăng 1 cái mà nó quay 1 vòng,,,nhìn lại kết quả 4MV 1 lúc xuất hiện....vãi

05 tháng 09 năm 2013 · 0

Nguyễn Hữu Dũng

Buồn như con chuồn chuồn

16 tháng 07 năm 2013 · 0

FAN của Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng chưa có fan