Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

Jack LuXun

Video [MVHD] Thương Hại || Hoàng Rapper ft J.C Hưng [MV | Lyric | Kara] : http://mvhd.net/MVHD-Thuong-Hai-Hoang-Rapper-ft-J-C-Hung-MV-Lyric-/mv-6751.html

Video Clip [MVHD] Thương Hại || Hoàng Rapper ft J.C Hưng [MV | Lyric | Kara]

http://mvhd.net/

Video Clip [MVHD] Thương Hại || Hoàng Rapper ft J.C Hưng [MV | Lyric | Kara]

Ngày đăng: 01 tháng 07 năm 2013 1.361 lượt xem

Jack LuXun

Video [MVHD] Tạm Biệt Nhau || Lâm Chấn Hải ft Lâm Nhật Thái [ MV | Lyric ]: http://mvhd.net/MVHD-Tam-Biet-Nhau-Lam-Chan-Hai-ft-Lam-Nhat-Thai-M/mv-6662.html

Video Clip [MVHD] Tạm Biệt Nhau || Lâm Chấn Hải ft Lâm Nhật Thái [ MV | Lyric ]

http://mvhd.net/

Video Clip [MVHD] Tạm Biệt Nhau || Lâm Chấn Hải ft Lâm Nhật Thái [ MV | Lyric ]

Ngày đăng: 29 tháng 06 năm 2013 1.170 lượt xem

Jack LuXun

Video Ừ Thôi Mình Chia Tay || Trà My Idol [MV | Lyric] : http://mvhd.net/U-Thoi-Minh-Chia-Tay-Tra-My-Idol-MV-Lyric/mv-6580.html

Video Clip Ừ Thôi Mình Chia Tay || Trà My Idol [MV | Lyric]

http://mvhd.net/

Video Clip Ừ Thôi Mình Chia Tay || Trà My Idol [MV | Lyric]

Ngày đăng: 27 tháng 06 năm 2013 1.191 lượt xem

Jack LuXun

Video Duyên Phận - Anh Khang [MV | Lyric | Kara] : http://mvhd.net/Duyen-Phan-Anh-Khang-MV-Lyric-Kara/mv-6269.html

Video Clip Duyên Phận - Anh Khang [MV | Lyric | Kara]

http://mvhd.net/

Video Clip Duyên Phận - Anh Khang [MV | Lyric | Kara]

Ngày đăng: 25 tháng 06 năm 2013 1.623 lượt xem

Jack LuXun

Video Yêu || Anh Khang [MV | Lyric | Kara] : http://mvhd.net/Yeu-Anh-Khang-MV-Lyric-Kara/mv-6259.html

Video Clip Yêu || Anh Khang [MV | Lyric | Kara]

http://mvhd.net/

Video Clip Yêu || Anh Khang [MV | Lyric | Kara]

Ngày đăng: 25 tháng 06 năm 2013 6.279 lượt xem

Jack LuXun

Video Cho Anh Quên - Anh Khang [MV | Lyric] : http://mvhd.net/Cho-Anh-Quen-Anh-Khang-MV-Lyric/mv-6256.html

Video Clip Cho Anh Quên - Anh Khang [MV | Lyric]

http://mvhd.net/

Video Clip Cho Anh Quên - Anh Khang [MV | Lyric]

Ngày đăng: 25 tháng 06 năm 2013 1.177 lượt xem

Jack LuXun

Video Như Một Giấc Mơ (Like A Dream) - Mỹ Tâm [MV | Lyric] : http://mvhd.net/Nhu-Mot-Giac-Mo-Like-A-Dream-My-Tam-MV-Lyric/mv-6141.html

Video Clip Như Một Giấc Mơ (Like A Dream) - Mỹ Tâm [MV | Lyric]

http://mvhd.net/

Video Clip Như Một Giấc Mơ (Like A Dream) - Mỹ Tâm [MV | Lyric]

Ngày đăng: 24 tháng 06 năm 2013 4.350 lượt xem

Xem Tin Mới Hơn Xem Tin Cũ Hơn