Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Tiểu Sử
MV Karik

Tìm kiếm bằng Google

MV: Karik | Video Clip Karik

Người Số 1

292 · 0 ·

00:00

Ức Chế

4.986 · 0 ·

00:00

Đồ Kiểng

937 · 0 ·

00:00

Ế - Karik ft. Windy Quyên

2.008 · 0 ·

00:00