Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

Amaterasu

sặc, có sự nhầm lẫn, thui thì này@

26 tháng 06 năm 2013 · 0

Bi Quan

Thấy tên Amaterasu tưởng ai xa lạ, ai dè là ShivalKira mà mình đã đăng kí kênh trên youtube. Có đợt share wall chưa shival ? Đang thèm wall của "Keep on loving you" đây này

26 tháng 06 năm 2013 · 0

Amaterasu

kaka

25 tháng 06 năm 2013 · 0

kid1412

vãi :| chưa có bạn bè nào

25 tháng 06 năm 2013 · 0

FAN của Amaterasu

Đoàn Thiếu Gia