Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

Tsunamiblue

24 tháng 03 năm 2014 · 0

kid1412

sặc :| đùa hay thật thế :| nhìn cá tính vật O.o

17 tháng 03 năm 2014 · 0

Tsunamiblue

Kid1412 : ko đó là mình đó bạn

06 tháng 03 năm 2014 · 0

kid1412

kia có phải là taeyoung ko cậu :O

01 tháng 03 năm 2014 · 0

FAN của Tsunamiblue

kid1412