Đăng Nhập Đăng MV
MV Fanmade MV Official MV Live Blog Video Bảng Xếp Hạng Tin Tức VPOp
Quan Tâm
Đăng

TèoSẹo

A ơi! ...mỗi khi đăng nhớ chọn chủ đề của video giúp em nhé ^^ .

03 tháng 10 năm 2014 · 0

FAN của Hoàng Ku

Hoàng Ku chưa có fan